Site logo

Sportgeneeskunde Woerden

sportartsen spreekuur op afspraak

Contact
Sportmedische advisering:

Ingedeeld naar leeftijdscategorie en/of sporttak (de moderne aanpak van de ‘oude’ sportkeuring) antwoord op de vragen:
Kan ik zonder problemen (intensiever) gaan sporten? Hoe pak ik dat aan?

Kinderen < 12 jaar
Sportmedische advisering is nodig bij intensivering van de trainingen, zoals bij de overgang van clubtraining naar districtstrainingen plaatsvindt (tennis, turnen, voetbal).
Kinderen van deze leeftijdsgroep zijn in groei en ontwikkeling erg kwetsbaar.
De sportarts zal hierover gerichte vragen stellen, een basis sportmedisch onderzoek (SMOB) doen en vervolgens kind en ouders adviseren.

Sporters van 12 tot 35 jaar
Sportmedische advisering is nodig bij deelname aan topsport, bij de start van sportopleidingen en bij deelname aan bijzondere evenementen met hoge belastingsintensiteit.
De sportarts zal hierbij het Lausanne protocol volgen voor de cardiovasculaire risicoscreening, gerichte vragen stellen over het houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot de tak van sport, een basisplus sportmedisch onderzoek (SMOBE) doen met ECG en vervolgens de sporter adviseren.

Sporters van 35 jaar en ouder
Sportmedische advisering is nodig bij de start van sportbeoefening en bij deelname aan bijzondere evenementen met hoge belastingsintensiteit.
De sportarts zal hierbij het Leuven protocol volgen voor de cardiovasculaire risicoscreening, gerichte vragen stellen over het houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot de tak van sport, een sportmedisch onderzoek doen met ECG en bloedonderzoek en vervolgens de sporter adviseren. In dit kader is het ook zinvol om de sporter aanvullend te screenen en te adviseren omtrent zijn belastbaarheid en trainingsniveau middels het uitvoeren van een inspanningstest (groot sportmedisch onderzoek) (SMOG).

Mensen met specifieke vragen!
Mensen met specifieke vragen, zoals over hartkloppingen, een hoge hartslag bij inspanning, ademnood, een hoog ademhalingstempo of als er in de familie vaak problemen zijn met de bloeddruk, cholesterol, hartvaatziekten (beroerte) adviseren we het groot sportmedisch onderzoek: screening en advisering met fietstest (SMOG).

Mensen met specifieke klachten!
Mensen met klachten en/of beperkingen tijdens sport en bewegen kunnen
op verwijzing van de huisarts gezien worden door de sportarts, die dan aanvullend onderzoek en inspanningsdiagnostiek op maat kan inzetten. Dit zorgproduct valt dan onder de basisverzekering (zie Vergoedingen).

Sporters in specifieke takken van sport
Periodieke sportmedische advisering is nodig bij de beoefening van specifieke sporttakken met bijzonder risico.
De sportarts zal hierbij een sporttakgericht protocol volgend voor de risicoscreening, gerichte vragen stellen over belastbaarheid in relatie tot de tak van sport, een gericht sportmedisch onderzoek doen en vervolgens de sporter adviseren. Zo zijn er in overleg met diverse sportbonden vastgestelde specifieke protocollen en adviezen.

Schermafbeelding 2017-01-05 om 13.13.14

Voorafgaand aan de afspraak voor een sportmedisch onderzoek wordt u meestal gevraagd om vooraf digitaal vragenlijsten in te vullen. Ten tijde van de afspraak volgt een gesprek n.a.v. die vragenlijsten (anamnese) en worden uw eventuele klachten en vragen besproken. Daarna wordt een sportgeneeskundig lichamelijk onderzoek gedaan, gericht op de reden waarom het sportmedisch onderzoek wordt gedaan en eventueel uitgebreid met een lichamelijk onderzoek naar de klachten. Onderzocht kunnen worden: lengte en gewicht, vetpercentage, gezichtsvermogen (screenend), bloeddruk, houdings- en bewegingsapparaat, hart, longen, buik. Ook afhankelijk van de vraagstelling worden aanvullende onderzoeken gedaan: eventueel longfunctie in rust, ECG (in rust of in rust en bij inspanning), hemoglobine. Na afloop bespreken we de bevindingen, geef de sportarts uitleg en adviezen, eventueel oefeninstructies en volgt indien gevraagd een goed- of afkeuring.

Als er een indicatie bestaat voor een verwijzing, wordt dat ook besproken. Het is soms nodig om nader medisch specialistisch onderzoek te laten doen om een besluit te kunnen nemen over goed- of afkeuring.