Site logo

Sportgeneeskunde Woerden

sportartsen spreekuur op afspraak

Contact
Consulten
Vanaf 1 januari 2016 heeft u een verwijzing van de huisarts nodig en wordt het consult, controle(s) en aanvullend onderzoek vergoed uit uw basisverzekering (zie Vergoedingen).

Met klachten die u beperken in uw sport-beoefening, kunt u bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose. Alle aspecten van sportbeoefening worden daarbij meegenomen. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met u, of en zo ja, welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Zo nodig vraagt de sportarts aanvullend onderzoek aan, zoals echografie, röntgenfoto of MRI.

De sportarts kan u adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschemata. Het kan echter ook zijn, dat hij u doorverwijst naar een andere arts (bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg) of een (sport)fysiotherapeut.