Site logo

Sportgeneeskunde Woerden

sportartsen spreekuur op afspraak

Contact
Vergoeding van sportgeneeskundige zorg

Sinds 1 januari 2016 valt een deel van de sportgeneeskundige zorg in de basisverzekering. Dit betreft de consulten en onderzoeken vanwege klachten van het houding- en bewegingsapparaat, of andere klachten bij sport en bewegen. Vergoeding vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk als u een verwijzing voor de sportarts heeft van uw huisarts of een andere medisch specialist.

De sportarts start dan voor u een DBC zorgproduct. In het DBC zorgproduct worden alle bezoeken aan de sportarts, diagnostische onderzoeken (bijvoorbeeld echo, MRI, inspanningstest) en therapeutische handelingen (bijvoorbeeld injecties) opgenomen. De sportarts kan drie maanden na uw eerste afspraak starten met het declaratieproces. Aan het einde van uw behandeltraject ontvangt u een factuur voor uw behandeling. Die factuur moet u betalen en kunt u daarna declareren bij uw zorgverzekering.

Het kan zijn dat uw zorgverzekering niet het volledige factuurbedrag vergoedt.
Dit heeft onder meer te maken met het verplichte eigen risico van €385,- dat wordt belast na een bezoek aan een medisch specialist.
Als u een ‘naturapolis’ of een ‘budgetpolis’ heeft, kan het zijn, dat u een deel van de factuur zelf moet betalen. U moet in dat geval rekening houden met een eigen bijdrage die kan liggen tussen 10-35% van de rekening. Wij hebben namelijk geen contracten met verzekeraars.


U vindt een overzicht van de tarieven die wij in rekening brengen in de bijlage ‘passantentarieven’. Deze lijst is indicatief, niet alles omvattend, maar geeft een goede indruk van de gebruikelijke tarieven.

De declaraties worden u aangeboden via Famed (2017) of Infomedics (2018).

Als u vragen heeft over de hoogte van het eigen risico en een eventuele eigen bijdrage aan medisch specialistische zorg dan kunt u die stellen aan uw zorgverzekeraar.

Sportmedische onderzoeken (sportkeuringen) vallen niet onder de basisverzekering, maar worden vergoed in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars. Voor deze onderzoeken wordt uw eigen risico niet belast. Een overzicht van de sportmedische onderzoeken die wij aanbieden en de tarieven daarvan vindt u op de pagina ‘werkwijze, tarieven’


uitleg kosten
Waarom?